JAVNI OGLAS ZA PRODAJU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA LICITACIJE