Održana trideset treća sjednica Općinskog vijeća (OV) Pale FBiH

33 sjednica ov Pale Prača

Na nedavno održanoj sjednici Općinskog vijeća Pale, koja se održala 3. jula 2023. godine u Maloj sali Općine Pale FBiH, donesene su važne odluke i raspravljalo se o ključnim pitanjima koja utječu na našu zajednicu. Predsjedavajući, mr. sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš., otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne.

Izostanci vijećnika i usvajanje dnevnog reda

Na ovoj sjednici četiri vijećnika nisu bila prisutna, ali njihov izostanak je opravdan od strane ostalih vijećnika, osim vijećnice Ilmane Imširović (SDP), čiji izostanak nije podržan od strane vijeća. Nakon toga, vijećnici su izglasali dnevni red, koji je jednoglasno usvojen s izmjenama i dopunama. Dnevni red sastojao se od ukupno 12 tačaka o kojima se raspravljalo tokom sjednice.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

Prva tačka sjednice bila je usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Pale. Zapisnik je usvojen sa sedam glasova “ZA” i jednim glasom “SUZDRŽAN”.

Izgradnja spomen obilježja Zelena Ravan

Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja Zelena Ravan. Načelnik Općine Almin Ćutuk iznio je detalje o projektu izgradnje spomenika i postignutom dogovoru s Udruženjem demobiliziranih boraca Općine Pale. Nakon konstruktivne rasprave, ova tačka je jednoglasno usvojena.

Imenovanje Organizacijskog odbora povodom Dana otpora MZ Prača

Treća tačka sjednice bila je imenovanje članova Organizacijskog odbora povodom Dana otpora MZ Prača. Nakon pregleda prijedloga, novi članovi su imenovani jednoglasno.

Informacije o koncesijama i eksploataciji šuma

Na sjednici su bile predstavljene informacije o ostvarenim financijskim efektima po dodijeljenim koncesijama na području BPK Goražde za 2022. godinu. Međutim, ove informacije nisu primljene k znanju već se raspravljalo o razlozima njihovog kašnjenja. Također, raspravljalo se o informaciji o količini odsječene drvne mase i dodijeljenim sredstvima na temelju eksploatacije šuma na području Općine Pale FBiH u 2022. godini. Nadalje, članovi vijeća su raspravljali o informaciji o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3G bazne stanice na području Općine Pale, također iz razloga njihovog kašnjenja.

Ostale informacije na dnevnom redu

Ostale informacije koje su primljene k znanju uključuju informaciju Organizacijskog odbora povodom 22. maja, Dana otpora MZ Hrenovica, informaciju Organizacijskog odbora povodom 28. maja, Dana smrti Alije Prazine, te informaciju o stanju zdravstvene zaštite ljudi na području Općine Pale u proteklom razdoblju. Direktor JU Dom zdravlja Prača iznio je probleme s kojima se ta ustanova suočava, pri čemu je nedostatak doktorskog kadra istaknut kao jedan od gorućih problema.

Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja i inicijative

Posljednja tačka dnevnog reda bila je rezervirana za prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovore. Vijećnik Aljo Sprečo je podnio inicijativu koja se odnosi na rješavanje problema građana iz Revidola u vezi s odlaganjem drva i teretnih vozila, što dovodi do oštećenja puta i komunikacije. Klub SDA također je podnio inicijativu kojom se traži uređivanje putokaza na nekategoriziranim i kategoriziranim putevima na području Općine Pale.

Obavještenje o promjeni saziva općinskog vijeća Pale FBiH

Nažalost, vijećnica Ilmana Imširović više neće obnašati funkciju vijećnice. Izražavamo zahvalnost na njenom doprinosu tijekom mandata. Također, s radošću najavljujemo dolazak nove članice, Emine Suljović, koja će preuzeti mandat i funkciju vijećnice na narednoj sjednici davanjem svečane izjave. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i predanim radom pridonijeti daljnjem napretku naše zajednice.

Hvala vam na podršci i sudjelovanju u radu Općinskog vijeća Pale. Molimo vas da nastavite pratiti našu stranicu kako biste bili informirani o najnovijim događanjima i odlukama koje utječu na našu zajednicu.


Kontakt


Za sva pitanja i prijedloge slobodno nas kontaktirajte. Naša vrata su vam uvijek otvorena i rado ćemo vam pružiti informacije ili saslušati vaše sugestije.