POZIV ZA SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA PALE 20.09.2023. GODINE

DATUM: 20.09.2023. godine

VRIJEME: 10:00 sati

MJESTO: Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

D N E V N I      R E D – PREUZMITE

  • Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
  • Analiza problema vezana za obustavu procesa registracije motornih vozila u PS Prača,
  • Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

  • Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća
  • Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2022/2023. godinu
  • Informacija o radu JU Osnovna škola Prača za 2022./2023. godinu

Materijali koji imaju rok dostave do 15.09.2023. godine su:

  • Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar-juni 2023. godine
  • Informacija o obilježavanju značajnih datuma, o stanju šehitluka, spomen obilježja i Hair česmi i njihovom održavanju na prostoru Općine Pale
  • Informacija o razvoju za strategiju razvoja Općine Pale za 2023. godinu

Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

PRILOG: