Rang lista dobitnika stipendije za školsku/akademsku 2023/2024 godinu.

Na osnovu člana  24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” br. 19/07, 11/08  i  6/13), člana 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene  novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” br. 5/22) i Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 7/21) Komisija za dodjelu stipendija, na sastanku održanom dana 19.03.2024.  godine je konstatovala da se na Konkurs za dodjelu stipendija Općine Pale prijavilo šest (10) kandidata i to:

  • tri (3) kandidata za studentsku stipendiju u iznosu od 130,00 KM,
  • sedam (7) kandidata za srednjoškolsku stipendiju u iznos od 100,00 KM

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija i Konkursa za dodjelu stipendija, Općina Pale dodjeljuje deset (10) stipendija i to pet (5) za učenike srednjih škola u visini od po 100,00 KM i pet (5) za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija u visini od po 130,00 KM.

Komisija je jednoglasno usvojila prijedlog da se svim prijavljenim kandidatima dodjeli stipendija jer nije bilo dovoljno prijavljenih studenata, a učenika srednjih škola je bilo više za dvoje u odnosu na planirano konkursom. Komisija je stava da se umjesto pet stipendija za redovne studente dodijele tri, a umjesto pet stipendije za učenike srednjih škola dodijeli sedam, čime bi svi prijavljeni kandidati ostvarili pravno na stipendiju Općine Pale za školsku/akademsku 2023/2024. godinu.

Žalbeni rok će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja rang liste, odnosno rezultata konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.