Preliminarna lista aplikanata koji mogu biti obuhvaćeni Programom utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini