Kategorija: VIJESTI

8000,00 KM za nabavku vatrogasne opreme

Općina Pale će uspješno realizovati projekat nabavke vatrogasne opreme u vrijednosti od 8000,00 KM u saradnji sa Općinskim vijećem Općine Centar Sarajevo i Općinom Centar Sarajevo zahvaljujući inicijativi i posjeti delegacije…