UPRAVA OPĆINE

Načelnik

Općinski načelnik je nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine

Službe

Služba za privredu, budžet, finansije, boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu,  opću  upravu i matičnu evidenciju

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

Služba za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš društvene, djelatnosti i mjesne zajednice

Mjesne zajednice

Mjesna zajednica Prača

Mjesna zajednica Hrenovica

Sekretar

Arhiv dokumenata

Bdužet

Javne nabavke

Dokumenti

Mapa zgrade

Share